Rodostromy – rodové kroniky – genealógia

Mgr. Roman Kvanka

Rodokmeň je najjednoduchšia rodopisná tabuľka, ktorá uvádza predkov kľúčovej osoby len po otcovskej línii. Sleduje teda len mužských predkov kľúčovej osoby – otca, deda, pradeda, … O ich manželkách sú v rodopisnej tabuľke len najnevyhnutejšie základné informácie (meno, miesto a dátum narodenia, úmrtia). Rodokmeň zachytáva všetkých potomkov manželského páru, ale nerieši sobáš a potomstvo narodených dcér.rodostrom rodu rušín-1

Vytvorenú rodopisnú tabuľku je možné stvárniť aj graficky, k tomuto účelu som v roku 2009 začal spolupracovať s výtvarníkom Jánom Hladíkom. Jeho diela sú charakteristické originálnym, jemu vlastným rukopisom, či už kresba, grafika, maľba alebo fotografia. Kombináciou výtvarných foriem vytvára jedinečné umelecké diela. Majster Hladík nekopíruje predchádzajúce formy, hľadá nové vyjadrenia, tak aj každý rodostrom je originál. Ján Hladík je od roku 2013 držiteľom významného európskeho titulu QEP (v oblasti umelecká fotografia), ktorý udeľuje Federácia európskych profesionálnych fotografov.

Od roku 2012 mám tú česť spolupracovať s grafikom Jozefom Dojčákom. Majster Dojčák je absolventom ĽŠU v Malackách pod vedením akad. maliara Ivana Dulanského.Vyštudoval SOU Polygrafické ako grafik. Tam bola jeho tvorba ovplyvnená akad. maliarkou Yvonnou Hanákovou. Jozef Dojčák je nositeľom niekoľkých ocenení za výtvarnú tvorbu. Jeho práce sú vystavované a tlačené, či už ako samostatné výtvarné diela, alebo ilustrácie už 40. rokov. Venuje sa rôznym témam – krajina, zátišie, portréty, poľovnícke motívy.Pôsobí v polygrafii a reklame, kde môže naďalej uplatňovať svoje širokospektrálne umelecké cítenie a výtvarný prejav.

Zoznam predkov si dokáže vytvoriť ktokoľvek, koho táto téma zaujíma, spracováva ho predsa pre potešenie sebe a pre poučenie ostatným príbuzním, pravda potrebuje najprv získať informácie, ako na to, kde a čo treba hľadať. Ako pomôcka amatérskemu bádateľovi poslúži „Predbežný rodopisný prieskum“ je to v podstate vytvorená databáza osôb, ktorú možno do nekonečna dopĺňať výsledkami vlastnej bádateľskej práce.

Nejeden z nás túži poznať nielen korene a pôvod svojho rodu, ale aj pôvod svojho priezviska, od roku 2010 som do projektu zaradil jazykovú analýzu priezviska kľúčovej osoby, nie som odborník v oblasti jazykovej vedy, a preto na tejto časti projektu spolupracujem s kolegynkou, filologičkou (jazykovedkyňou) Mgr. Anitou Radi.

Mgr. Roman Kvanka sa od roku 2007 zaoberá zoskupovaním materiálov a vytváraním takýchto rodostromov, rokomeňov, rodových kroník na základe objednávok zákazníkov. 

Keďže každý z nás chce poznať svoje korene, túži vedieť, odkiaľ pochádza, poznať, kto boli jeho predkovia, tešia sa služby Mgr. Kvanku veľkej popularite. Je totiž veľmi hodnotným a neoceniteľným fakt, že budeme môcť nasledujúcim generáciám ukázať, kto sú, kto sme my a spoznať tých, ktorí tu boli pred nami.

Mgr. Roman Kvanka je od roku 2007 členom Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti a svoju prácu berie viac ako profesionálne.

Cenník komplexných riešení
 
Predbežný rodopisný prieskum:               100 eur
Rodokmeň:                                                od 700 eur
Rodostrom jednej kľúčovej osoby:  od 1.000 eur
Rodostrom dvoch kľúčových osôb: od 1.400 eur
 
Úplný, aktuálny cenník je u spracovateľa.

Oslovte ma!

Výsledkom rodopisného výskumu je zoznam predkov, v podobe rodokmeňa, alebo rodostromu. Prístupný je v elektronickej forme, ako databáza programu Ancestry v počítači a v tlačenej podobe ako rodopisná rešerš spracovaná podľa štandardu STN ISO 690.

V prípade záujmu o vytvorenie zoznamu predkov ma prosím neváhajte kedykoľvek kontaktovať pomocou dostupných kontaktných informácií.

Nájdete nás aj na Facebooku !

Permanent link to this article: http://www.korene.info/

Pridaj komentár